[27 / 21 / ?]

ID:C4pHKQsj No.6622094 ViewReplyOriginalReport
>be me
>no gf
>no pizza
>no spaghetti
>no panzerotto
i want to die