[7 / 7 / ?]

TMNT

No.7434557 ViewReplyOriginalReport
Any good TMNT papes? No Michael Bay shit. Bonus points for Shredder.